Inden du klager

Felter markeret med * er påkrævede og skal altid udfyldes.
Du skal nu i gang med at indgive klagen.

Det er meget vigtigt, at du har læst "vejledning om at indgive klagen" grundigt, inden du klager. Hvis du ikke har gjort det endnu, så klik her.

Du skal:

  • have dit betalingskort klar til betaling af gebyret
  • have gjort dig klar, præcist hvad du klager over (adfærd og/eller salær)
  • have fremfundet og sorteret i relevante bilag til klagen (læg dem i kronologisk rækkefølge og kald dem gerne bilag 1, bilag 2 m.v.)
  • have fjernet irrelevante personoplysninger og cpr-numre
  • have en underskrevet fuldmagt klar, hvis du klager for/med andre (ikke hvis du er advokat)
  • kontakte sekretariatet, hvis du ændrer adresse, e-mail eller mobilnummer, da dette er dit ansvar
  • holde dig orienteret, når du får en meddelelse om, at der er "Nyt fra Advokatnævnet". Det er dit ansvar, at du overholder eventuelle frister og gør dig bekendt med afgørelser.
  • Du kan læse om Advokatnævnets persondatapolitk via linket her